கண்களால் போட்ட கணக்கு!

தோராயம் பாடத்துக்கு உரியது.

மாணவர்களைப் பல குழுக்களாகப் பிரித்துக்கொண்டேன். பல எண்ணிக்கைகளில் பலவிதமான பொருட்களை மேஜை மீது வைத்தேன். (உதாரணம்: பென்சில்கள், புத்தகங்கள், மிட்டாய்கள்).

 ஏதோ செயல்பாடு செய்யப்போகிறோம் என்கிற உற்சாகத்தோடு மாணவர்கள் தயாரானார்கள். முதல் குழுவில் இருந்து இரண்டு பேரை அழைத்து, ஒருவரிடம் மேஜையில் உள்ள ஒரு தட்டை எடுக்கச் சொன்னேன். மற்றவரிடம் காண்பித்து, அதில் உள்ள பொருட்களின் எண்ணிக்கையைத் தோராயமாகக் கேட்டு, அந்த எண்ணிக்கையைக் குறித்துக்கொள்ளச் சொன்னேன். பிறகு, இருவரையும் அந்தப் பொருட்களைச் சரியாக எண்ணச் சொன்னேன். தோராயமாகக் கூறிய எண்ணிக்கையும் சரியான எண்ணிக்கையும் ஒரே அளவில் இருந்தால், குழுவுக்கு முழு மதிப்பீடு வழங்கினேன்.

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick