தொப்பியில் இலக்கணம்!

இலக்கணம் பகுதிக்கு உரியது.

தேவையான பொருள்கள்: வண்ண சாக்பீஸ்கள், காகிதத் தொப்பிகள் - 4

நான்கு காகிதத் தொப்பிகளைச் செய்யவும். அவற்றில், தமிழ் இலக்கணப் புணர்ச்சியின் வகைகளான இயல்புப் புணர்ச்சி, தோன்றல் விகாரம், கெடுதல் விகாரம், திரிதல் விகாரம் எனத் தனித்தனியாக எழுதி ஒட்டவும்.

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick