எண்கள் மற்றும் இடமதிப்பைக் கண்டுபிடிக்கும் விளையாட்டு!

எண்களும் இடமதிப்பும் பாடத்துக்கு உரியது.

ந்திலக்க எண்களை அறிமுகம் செய்வதற்கு முன்னதாக, சென்ற வகுப்பில் நான்கு இலக்க எண்கள்மூலம் கற்றதை நினைவுகூரும் விதமாக, மாணவர்களைப் பல குழுக்களாகப் பிரித்துக்கொண்டேன். விளையாட்டு நான்கு சுற்றுகளை உள்ளடக்கியதாக இருந்தது.    

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick