பிறந்தநாள் தொப்பி என்ன வடிவம்?

வடிவங்கள் பகுதிக்கு உரியது.

டிவங்கள் பற்றிய பாடத்துக்கு, சுவாரஸ்யமான செயல்பாடு ஒன்றைச் செய்யவைத்தேன். மாணவர்கள், அடிக்கடி பார்க்கும் பொருள்களில் உள்ள வடிவங்களைக் கண்டறியச் செய்தேன். சாக்பீஸ் - உருளை, பிறந்தநாள் தொப்பி - கூம்பு, பெட்டி - கனசதுரம் என அவர்கள் கண்டறிந்தவற்றைப் பட்டியலிட்டோம். பிறகு, அந்த வடிவங்களைக் கரும்பலகையில் வரையச் செய்தேன். அடுத்து, சார்ட்டைக் கொடுத்து, அந்த வடிவங்களை உருவாக்கச் செய்தேன். இப்படி ஒன்றன் பின் ஒன்றாகச் செய்தபோது, மாணவர்கள் வடிவங்கள் பற்றித் தெளிவாகப் புரிந்துகொண்டனர். வடிவங்கள் உருவாக்கியதில் உள்ள நேர்த்தியின் அடிப்படையில் மதிப்பீடு அளித்தேன்.      

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick