இலக்கண மரம் உருவாக்குவோமா?

இலக்கணப் பகுதிக்கு உரியது

மாணவர்களுக்கு இலக்கணம் தொடர்பான குற்றியலுகரம், முற்றியலுகரம் ஆகிய பகுதிகளைக் கற்பித்த பின்னர், அவர்களிடம் இந்தப் பகுதிகள் குறித்துப் புரிந்தவற்றை மரம் மாதிரியை உருவாக்கச் சொல்லி மதிப்பீடு அளிக்கலாம்.      

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick