இடுகுறிப்பெயரும் காரணப்பெயரும்

இலக்கணம் பகுதிக்கு உரியது.

‘நான்கு கால்கள் இருப்பதால் இது நாற்காலி’ என்றதும், வகுப்பில் ஒரு மாணவர் எழுந்து, எல்லா பெயர்களுக்கும் இப்படி விளக்கம் இருக்கிறதா என்றார். ‘அதைப் பற்றித்தான் இன்று படிக்கப் போகிறோம்’ என்று கூறி இடுகுறிப்பெயர் மற்றும் காரணப் பெயர் ஆகியவற்றை விளக்கினேன். அடுத்த நாள் வரும்போது, பெயர் வகைகளுக்கு ஏற்ற படங்களைச் சேகரித்து, சார்ட்டில் ஒட்டி எடுத்து வரும்படி கூறினேன். மாணவர்களும் அதேபோல எடுத்து வந்தனர்.

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick