குப்பைத் தொட்டியின் எடை எவ்வளவு?

எடை தொடர்பான பகுதிக்கு உரியது.

கிராம், கிலோகிராம் ஆகியவற்றைத் தெளிவாகக் கற்றுக்கொள்ள, எளிமையான செயல்பாடு ஒன்றைச் செய்தோம். கிலோகிராம் எண்ணிக்கைச் சில மின்அட்டைகளையும், கிராம் எண்ணிக்கை எழுதிய சில மின்அட்டைகளையும் தயாரித்தேன். மாணவர்களை இரண்டு குழுக்களாகப் பிரித்தேன். ஒரு குழுவுக்கு கிராம் மின்அட்டைகளையும், அடுத்த குழுவுக்கு கிலோகிராம் மின்அட்டைகளையும் கொடுத்தேன். வகுப்பறையில் உள்ள பொருளின் உத்தேச எடையை நான் சொல்ல, அந்த எடை மின்அட்டை வைத்திருக்கும் மாணவர் எழுந்து வர வேண்டும். உதாரணத்துக்கு... குப்பைத் தொட்டி 4 கிலோகிராம் இருக்கும் என்றால், 4 கிலோகிராம் மற்றும் 4,000 கிராம் ஆகிய மின்அட்டைகளை வைத்திருக்கும் மாணவர்கள் எழுந்து வந்தது, தங்களிடம் உள்ள மின்அட்டையை குப்பைத் தொட்டியில் ஒட்ட வேண்டும். இதன் மூலம், ஒரு கிலோகிராமுக்கு எத்தனை கிராம் என்பதைத் தெரிந்துகொண்டார்கள்.

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick