பால் பதனிடுதல்!

பால் பதனிடுதல் என்பது பாலை 63oC வெப்பநிலையில் அரைமணி நேரம் காய்ச்சி, வேகமாகக் குளிரச்செய்தல். இது, பாஸ்டியர் முறை எனப்படும். இந்த முறைப்படி பால் பதனிடப்பட்டு நெடுநாள்களுக்குப் பாதுகாக்கப்படுகிறது.

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick