Kinds of Sentences! | FA pages - Chutti Vikatan | சுட்டி விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (01/11/2017)

Kinds of Sentences!

Kinds of Sentences என்ற ஆங்கில இலக்கணப் பகுதியை வகுப்பறையில் மாணவர்களுக்கு மிகவும் எளிமையான வகையில் அறியச்செய்தேன்.

நீங்க எப்படி பீல் பண்றீங்க