Active Voice - Passive Voice!

மாணவர்களுக்கு இலக்கணத்தைக் கற்பிக்குபோது, தாங்கள் அன்றாடச் சூழலில் காணும் செயல்களோடு தொடர்புபடுத்தி, அவற்றைப் படிப்படியாக வரிசைப்படுத்திச் செயல்பாடாகச் செய்யவைக்கும்போது நிலையான, மகிழ்ச்சி நிறைந்த கற்றலை ஏற்படுத்துகிறது.

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick