சூத்திரங்களைக் கற்போம்!

யற்கணிதச் சூத்திரங்கள் அனைத்தும் இரண்டே இரண்டு அடிப்படைக் கருத்துகளிலிருந்துதான் உருவானது.

1. தள உருவங்களான சதுரம், செவ்வகம் இவற்றின் பரப்புகளைக் கொண்டு, வீட்டில் டைல்ஸ் ஒட்டும் முறை போல சூத்திரங்களைக் கற்கலாம்.

2. கன உருவங்களா மிக எளிமையாக கன சதுரம், கன செவ்வகம் இவற்றின் கன அளவுகளைக்கொண்டு, பில்டிங் பிளாக்ஸ் முறையில் ஒன்றின்மீது ஒன்று அடுக்கி, சூத்திரங்களைச் செயல்பாடுகள்மூலம் கற்றுணரலாம்.

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick