புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூலங்கள்!

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூலங்கள் என்ற திறனை மாணவர்களுக்கு எளியமுறையில் உணர்த்்த முடிவுசெய்தேன்.  அதற்கு அவர்களைச் சாண எரிவாயு அடுப்புகளைப் பயன்படுத்தும் வீட்டுக்கும், சூரிய ஒளியிலிருந்து  மின் உற்பத்தி செய்யும் தெருவிளக்குக் கம்பத்துக்கும், டைனமோ வேலைசெய்யும் விதத்தை  மிதிவண்டியைவைத்தும், காற்றின்மூலம் மின் உற்பத்தி செய்யும் திறன் அறிய, சென்ற ஆண்டு சுற்றுலா சென்றபோது எடுத்த காற்றாலை அமைப்பின் படங்களை நினைவுபடுத்தியும் உரிய விளக்கங்கள் தரப்பட்டன.

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick