காரணிகள்!

நான் 18 சாக்லேட்டுகளோடு வகுப்பறையினுள் நுழைந்ததும் கையிலிருந்த சாக்லேட்டை 9 மாணவர்களுக்கும் சமமாகக் கொடுத்தேன். பின் மாணவர்கள் கைகளில் தற்போது எத்தனை சாக்லேட்டுகள் உள்ளன எனக்  கேட்டேன். மாணவா்களும் தங்கள் கையில் 2 சாக்லேட்டுகள் உள்ளன என்று கூறினார்கள். (2x9=18) இதில் 2-உம் 9-உம் 18-ன் காரணிகள் என்றேன். மேலும் 18 என்ற எண்ணை எந்த எண்களால் மீதியின்றி வகுக்க முடியும் என்று கேட்க, 1, 2, 3, 6, 9, 18 என்று வரிசையாகப் பட்டியலிட்டனர். இவ்வாறு மீதியின்றி வகுக்கும் எண்களே ஓர் எண்ணின் காரணிகள் என்றேன்.

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick