வளிமண்டல அமைப்பு!

ளிமண்டலம் நான்கு முக்கியப் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ட்ரோப்போஸ்பியர்
ஸ்ட்ரதோஸ்பியர்
ஐயனோஸ்பியர்
எக்ஸ்ஸோஸ்பியர்

ட்ரோப்போஸ்பியரினால்தான் வெப்பம், அழுத்தம், காற்று, வேகம், மழை போன்ற காலநிலை மாறுபடுகின்றது.

ஸ்ட்ரதோஸ்பியர், ட்ரோப்போஸ்பியரிடமிருந்து 80 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது. இதனை ஓசோன் மண்டலம் என்றும் அழைக்கலாம். இந்த மண்டலம்தான் சூரியனிடமிருந்து வருகின்ற அல்ட்ராவைலட் கதிர் பூமிக்கு வருவதைத் தடுக்கின்றது.

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick