விசை!

விசையும் அழுத்தமும் பாடத்துக்கு உரியது.படம்: ம.அரவிந்த்

விசையும் அழுத்தமும் என்ற பாடத்தை நடத்தினேன். அந்தப் பாடத்தில், விசை என்றால் என்ன? விசையை எந்தெந்த விதத்தில் நாம் அன்றாடவாழ்வில் செயல்படுத்துகின்றோம் என்று விளக்கினேன். நிலையான பொருளின் மீதும் இயக்கத்தில் உள்ள பொருளின்மீதும் விசை செயல்பட்டால், எப்படி பொருளின் இயக்கம் மாறுகிறது. இதை, ளு,ஐ அலகுகளின் மூலம் அளக்கலாம். ளு,ஐ அலகு முறையில் விசையின் அலகு நியூட்டன் ஆகும்.

விசை இரண்டு வகைப்படும்: தொடுவிசை, தொடாவிசை.

தொடுவிசை: அன்றாட வாழ்வில் நாம் ஒரு பொருளை தூக்குகிறோம் அல்லது நகர்த்துகிறோம் போன்ற வகையாகும்.

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick