பிலோம்போஸ் குகைகள் - மனிதனின் முதல் வீடு!

சோ.மோகனா

ப்பிரிக்காதான் மனித இனத்தின் தொட்டில் எனக் கருதப்படுகிறது. மனிதன் முதன்முதலில் தங்கி வாழ்ந்த இடமும் இதுதான்.

தென்னாப்பிரிக்காவின் தென்முனையில் உள்ளது பிலோம்போஸ் குகைகள் (Blombos Caves). இங்கேதான் மனிதன் கூட்டாக வாழ்ந்த தொடக்ககால நாகரிகத்தின், மிக மிகப் பழைய, ஆதிகாலப் பொருள்கள் காணப்படுகின்றன.

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick