பழங்குடியினர் கதைகள் - 2 - காட்டெருமையான காக்கைகள்! - | Tribal stories - Chutti Vikatan | சுட்டி விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (01/08/2018)

பழங்குடியினர் கதைகள் - 2 - காட்டெருமையான காக்கைகள்! -

கே.சுபகுணம்

க்களையும் மற்ற உயிர்களையும் எப்பேற்பட்ட சூழலிலும் பிழைக்க வைக்க மருத்துவரால் முடியும் என்பதைச் சொல்வதற்காக வட அமெரிக்கப் பழங்குடிகளான அரபாஹோ மக்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு கூறிய கதை.

ரபாஹோ. பூர்வீக அமெரிக்கக் குடிகளில் ஓர் இனம் தான் இவர்கள். இன்றைய மின்னஸோடாவின் தெற்கே இருக்கும் சிவப்பு நதியோரத்தில் வாழ்ந்துகொண்டிருந்தார்கள். விவசாயம் செய்தும், குளிர்காலங்களில் காட்டெருமைகளை வேட்டையாடியும் அவர்களுக்கான உணவைத் தேடிக்கொண்டு மக்கள் அனைவரும் ஒரே குடும்பமாக ஒற்றுமையாக வாழ்ந்துகொண்டிருந்தார்கள். அது ஒரு குளிர்காலம். வழக்கம்போல அந்த வருடத்தில் அவர்கள் வாழும் பகுதியில் காட்டெருமைகள் எதுவும் தென்படவில்லை. அதனால் அந்த மக்கள் உணவின்றிப் பசியில் வாடினார்கள். அவர்களின் மருத்துவரான ரோப் (Robe) அவர்களின் புனித மரமான கேதுரு மரத்திடம் வேண்டி நிற்கிறார்.

ரோப்: கேதுரு தாயே...! உன் மக்கள் பசியால் வாடுகிறார்கள். நமது வேட்டை எல்லைக்குள் நீ தான் காட்டெருமைகளை ஓட்டிக்கொண்டு வரவேண்டும்.

[X] Close

[X] Close