அமானுஷ்யம் | General Being of Supernatural - Chutti Vikatan | சுட்டி விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (16/03/2018)

அமானுஷ்யம்

செல்லம்

செங்கிஸ்கானின் தொலைந்த புதையல்!

கைகளைத் தங்கத்தால் செய்வார்கள் என்று உங்களுக்குத் தெரியும். பழங்காலத்தில் சீப்புகள், தட்டுகள், கோப்பைகள் போன்றவற்றையும் தங்கத்தால் செய்தார்கள். ஆனால், தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட பீரங்கிக் குண்டுகளைப் பற்றிக் கேள்விப் பட்டிருக்கிறீர்களா?  

நீங்க எப்படி பீல் பண்றீங்க