மாயா உலகம்

கற்பனை - ஆத்மா கே.ரவி

யற்கை எல்லாவற்றையும், ஒரு புள்ளி வைத்து கோலம் போடுவதைப் போலவே படைத் துள்ளது. கடந்த நூற்றாண்டில் இத்தாலியைச் சேர்ந்த ஃபெபோனாகி என்ற அறிவியலாளர் சில பூக்களின் இதழ்கள், அடிப்படை எண்கள் வரிசையில் படைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை ஆதாரபூர்வமாகச் சொன்னார். அதைத்தான் ஃபெபோனிக் எண்கள் என்பர். இயற்கையிடம் எந்த மூடுமந்திரமும் கிடையாது. ஆனால், அதைக்கண்டு அறியத்தான் மனிதனால் அத்தனை எளிதில் முடிவதில்லை.  

ஒரு விந்தும் கரு முட்டையும் சேர்ந்து கரு தோன்றி பிறந்து, வளர்ந்து வாழ்வது வரை எல்லாம் சரிதான். ஆனால், அந்த உயிரின் மரணம்? அதை இதுவரை யாராலும் கணிக்க முடியவில்லை; அறிவியல் உலகமும் பதிலளிக்க முடியவில்லை.  

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick