இனி, ஆபத்து இல்லை!

கட்டுரை, ஓவியங்கள்: பத்மவாசன்

ட்டுக்குப் பேர் போன ஆரணியில், சற்று உள்ளே 2 கி.மீட்டர் போனால், முள்ளிப்பட்டு என்று ஓர் இடம். இங்கேதான் வீற்றிருந்து அருள்கிறார் ஸ்ரீஆபத்சகாயேஸ்வரர்.

முள்ளிக்காடு என்பது மருவி 'முள்ளிப்பட்டு’ என்றாகியிருக்கக்கூடும் என்று பலரும் கூறினாலும், முள்ளிப்பட்டு என்பது மிகப் பொருத்தமான பெயராகத்தான் எனக்குப் படுகிறது. பட்டுக்குப் பேர் போன இடத்தில் அல்லவா இருக்கிறது முள்ளிப்பட்டு! முள்ளிச் செடிகள் நிறைந்த காடானாலும், 'பட்டு’ போன்ற மென்மை நிறை இறைவன் வீற்றிருப்பதால், அவரே ஏற்படுத்திக்கொண்ட பெயரோ என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது. முள்ளிக்காடு என்பது முள்ளிக்கோடு, முள்ளிநாடு, முள்ளிப்பாடு என்றெல்லாம் மருவாமல், முள்ளிப்பட்டு என்று மருவியிருப்பது இறைவன் செயலே! இன்றும், இந்தத் திருக்கோயில் திருப்பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள பலரும் பட்டு நெசவில், பல்வேறு பிரிவு வேலைகளில் உள்ளவர்களே! முள்ளில் பட்டு விழுந்தால் சேதம் பட்டுக்குத்தானே அன்றி முள்ளுக்கு அல்ல. எந்த முள்ளில் பட்டாகிய நீ விழுந்தாலும், பட்டுப் போல மெல்ல ஏந்திக் காப்பேன்; ஏன், முள்ளில் விழாமலும் காப்பேன் என்று சொல்லாமல் சொல்கிறானோ அந்த ஆதிசிவன்!

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick