உலகின் ஆதி மனிதன் தமிழன்... அடித்துச் சொல்லும் குடியம் குகைகள்! | Travel to Gudiyam Cave - Vikatan Diwali Malar | தீபாவளி மலர்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (18/10/2018)

உலகின் ஆதி மனிதன் தமிழன்... அடித்துச் சொல்லும் குடியம் குகைகள்!

பயணம்

13 கோடி ஆண்டு மலைகள்...
16 லட்சம் ஆண்டு கல்லாயுதங்கள்...
3 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய மனிதத் தடங்கள்...

நீங்க எப்படி பீல் பண்றீங்க