நீரின்றி அமையாது உடல்

ண்ணீர் - உலகின் இன்றியமையாத ஓர் இயற்கை வளம். அறிவியல் முறையில் எடுத்துச் சொன்னால் H2O. அதாவது இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள், ஓர் ஆக்ஸிஜன் அணு இணைந்து உருவாவதாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆனால், அறிவியல் முறையைப் பயன்படுத்தியோ, வேறு எந்த மூலக்கூற்றையும் பயன்படுத்தியோ தண்ணீரை உற்பத்தி செய்துவிட முடியாது. அப்படி இயற்கையாகக் கிடைக்கக்கூடிய பொக்கிஷம்தான் தண்ணீர். உலகின் மொத்தப் பரப்பில் 71% தண்ணீரால் சூழப்பட்டுள்ளது. இந்த நீர்ப்பரப்பில் மொத்தம் 97.5 % உப்பு நீராகத்தான் உள்ளது. இதில் நிலத்தடி நீர்பரப்பு வெறும் 2.5%. அதிலும் நன்னீர் பரப்பு வெறும் 0.26% மட்டுமே. இந்த அளவு உள்ள நீரைத்தான் உலக மக்கள் அனைவரும் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். இதில் உடல் ஆரோக்கியம் தொடங்கி மீதமுள்ள அனைத்திற்குமே தண்ணீர் அவசியம். மொத்தமாக 29% நிலப்பரப்பில் வசிக்கும் மக்களுக்கு வாழ்வாதாரம் 0.26%தான் என்பதால் தண்ணீரைச் சேமிப்பதும் அளவாகப் பயன்படுத்துவதும் மிகமிக அவசியம்.

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick