போராடு அல்லது தப்பியோடு!

அட்ரீனலின் ரஷ் என்கிற அசகாய ஆற்றல்

டபடப்பான சூழலிலோ, பதற்றமான தருணங்களிலோ வயிற்றிலிருந்து நெஞ்சுக்குழிக்குள் ஏதோவொன்று உருள்வதைப்போல உணர்ந்திருக்கிறீர்களா?

அறிவியல் அதை அட்ரீனலின் ரஷ் என்கிறது. அதென்ன அட்ரீனலின் ரஷ்? அது என்ன செய்யும்?

அட்ரீனலின் என்பது மனஅழுத்ததைக் கட்டுப்படுத்தும் பொருட்டுச் சுரக்கும் ஒருவகைச் சுரப்பி. சிறுநீரகக் குழாயின் மேல்புறத்தில் இருக்கும் அட்ரீனல் சுரப்பியின் வாயிலாக இது சுரக்கும்.

அட்ரீனல் சுரப்பியின் பிரதான வேலை, அட்ரீனலின், கார்டிசோல், அல்டோஸ்டீரோன் போன்ற சுரப்பிகளைச் சுரப்பதுதான். இதிலுள்ள அட்ரீனலின் சுரப்பி அளவுக்கதிகமாகச் சுரக்குமேயானால், அதுவே ‘அட்ரீனலின் ரஷ்’ எனப்படும்.

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick