இளமை இதோ... இதோ...

முதுமை தீண்டுவதை யாரும் விரும்புவதில்லை. முதுமையை  ஒரு சாபமாகவே பார்த்துப் பழகியிருக்கிறோம்.  முதுமையைத் தவிர்க்க இயலாது என்றாலும் தள்ளிப் போடலாம்.

‘ஏஜிங்’ எனப்படுகிற முதுமை, ஒற்றைக் காரணியால் ஏற்படுவது அல்ல. ஒரே நேரத்தில் ஹார்மோன் தாழ்நிலை, ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு, ஃப்ரீ ரேடிக்கல் என்னும் நச்சு அதிகரித்தல் என்று பல காரணங்களால் ஏற்படுகிறது. இது ‘குரோனோலாஜிகல் ஏஜிங்’ மற்றும் ‘பயோலாஜிக்கல் ஏஜிங்’ என இரண்டு வகைப்படும். ‘குரோனோலாஜிகல் ஏஜிங்’ என்பது  நம்  வயதைக் குறிப்பது. ‘பயோலாஜிக்கல் ஏஜிங்’ என்பது உள்ளுறுப்புகளின் வயதைக் குறிப்பது. இது, ஹார்மோன், இதயம், ரத்தக் குழாய்கள் ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகளைப் பொறுத்தது.

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick