குறைந்தாலும் பிரச்னை கூடினாலும் பிரச்னை - என்ன செய்யும் ஈஸ்ட்ரோஜென்? | Estrogen Effects on the Female Body - Doctor Vikatan | டாக்டர் விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (01/08/2018)

குறைந்தாலும் பிரச்னை கூடினாலும் பிரச்னை - என்ன செய்யும் ஈஸ்ட்ரோஜென்?

ஸ்ருதி, நாளமில்லாச் சுரப்பியியல் மருத்துவர்

ஹெல்த்