பொடிசுகளிடம் உஷாராக இருங்கள்! - ஆனந்தம் விளையாடும் வீடு - 10 | A Guide for First Time Parents - Doctor Vikatan | டாக்டர் விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (01/10/2018)

பொடிசுகளிடம் உஷாராக இருங்கள்! - ஆனந்தம் விளையாடும் வீடு - 10

இத்தொடரின் மற்ற பாகங்கள்:

தனசேகர் கேசவலு, குழந்தைகள்நல மருத்துவர்

ரு குழந்தை பிறந்ததிலிருந்து 10 மாதங்கள்வரை அந்தச் சின்ன உயிரை நாங்கள் ‘Infant’ (கைக்குழந்தை) என்று சொல்வோம். 11 மற்றும் 12-ம் மாதங்களில் இருக்கிற குழந்தையை ‘Toddler’ (தவழ்கிற குழந்தை) என்றும், பிறகு 18 மாதங்கள்வரைக்கும் அந்தக் குழந்தையை ‘Child’ (பெரிய குழந்தை) என்றும் குறிப்பிடுவோம். இந்த இதழில் 11-வது மாதத்திலிருந்து 18 மாதங்கள்வரை குழந்தைகளின் உடல் வளர்ச்சி எப்படியிருக்கும், அப்போது அவர்கள் என்னென்ன செய்வார்கள், இந்த மாதங்களில் அவர்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்னைகள், தீர்வுகள் ஆகியவற்றைப் பற்றிச் சொல்கிறேன்.

[X] Close

[X] Close