அறிவுசார்ந்த விஷயங்களைக் கற்றுக்கொடுக்க வேண்டிய வயது! - ஆனந்தம் விளையாடும் வீடு - 26 | Parenting tips - Doctor Vikatan | டாக்டர் விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (01/06/2019)

அறிவுசார்ந்த விஷயங்களைக் கற்றுக்கொடுக்க வேண்டிய வயது! - ஆனந்தம் விளையாடும் வீடு - 26

இத்தொடரின் மற்ற பாகங்கள்:

தனசேகர் கேசவலு குழந்தைகள்நல மருத்துவர்

ங்களுக்கு ‘ட்வீன் ஏஜ்’ (Tween Age) பற்றித் தெரியுமா... ஒரு  குழந்தையின், குழந்தைப் பருவத்தின் இறுதிதான் ‘ட்வீன் ஏஜ்.’ அதாவது, ஒன்பதிலிருந்து 11 வயதுவரையான மூன்று ஆண்டுகளைத்தான் நாங்கள் அப்படிக் குறிப்பிடுவோம். சென்ற இதழில் ஒன்பது வயதுக் குழந்தைகள் பற்றிப் பேசியிருந்தாலும், அந்த வயதைப் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமாகப் பேச விரும்புகிறேன்.

அதிகம் படித்தவை