பொது அறிவு
Published:Updated:

நிழலைக் கண்டுபிடியுங்கள்!

நிழலைக் கண்டுபிடியுங்கள்!
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
நிழலைக் கண்டுபிடியுங்கள்!

சந்தோஷ், ஓவியங்கள்: ஜெயசூர்யா

நிழலைக் கண்டுபிடியுங்கள்!

விடை: 1-D, 2-B, 3-A, 4-E, 5-C