Published:Updated:

கடல்புரத்துக் கருவாட்டு ரெசிப்பிகள்

கருவாட்டு ரெசிப்பிகள்
கருவாட்டு ரெசிப்பிகள்

மிளகுக் கொடியின் பிறப்பிடமான தென்னிந்தியாவில் குறிப்பாக, கேரளாவில் பெருமளவு மிளகு பயிரிடப்படுகிறது.

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு