Published:Updated:

சரித்திர விலாஸ்: இன்றைய மெனு - தர்பூசணி & கிர்ணி

கிர்ணி
கிர்ணி

சுமார் 4,000 வருடங்களுக்கு முன்பாகவே, எகிப்தில் தர்பூசணி பயிரிட்டிருக்கிறார்கள்.

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு