Published:Updated:

அஞ்சறைப் பெட்டி: பாதாம்... வலிமைக்கான ஆதாரம்!

பேரீச்சம்பழத்துடன் பாதாம் பருப்பு அற்புதமான காம்போவாக மேலை நாடுகளில் வழக்கத்தில் இருக்கிறது.

பாதாம்
பாதாம்