அலசல்
Published:Updated:

ஜூ.வி அட்டையில் 315 முறை கருணாநிதி!

ஜூ.வி அட்டையில் 315 முறை கருணாநிதி!
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
ஜூ.வி அட்டையில் 315 முறை கருணாநிதி!

ஜூ.வி அட்டையில் 315 முறை கருணாநிதி!

ஜூ.வி அட்டையில் இதுவரை 315 முறை கருணாநிதி இடம்பிடித்திருக்கிறார். அவற்றை வரிசைப்படுத்தினால், தமிழக அரசியல் களத்தின் நிலவரம் புரிந்துவிடும். அவற்றிலிருந்து சில...

ஜூ.வி அட்டையில் 315 முறை கருணாநிதி!
ஜூ.வி அட்டையில் 315 முறை கருணாநிதி!