Published:Updated:

மரத்தடி மாநாடு : கூட்டுக் கிணறு மின் இணைப்புக்கு இனி வி.ஏ.ஓ சான்றிதழ் போதும்..!

மரத்தடி மாநாடு
மரத்தடி மாநாடு

‘‘ஏற்கெனவே இருக்கும் மின் இணைப்பைத் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள எந்தப் பகுதிக்கும் இடமாற்றம் பண்ணிக்கவும் இப்ப அனுமதி கொடுக்குறாங்களாம்.’’

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு