Election bannerElection banner
Published:Updated:

முன்னறிவிப்பு : தேங்காய் விலை ரூ. 14 கொப்பரை கிலோ ரூ.90

தேங்காய்
தேங்காய்

வர்த்தக மூலகங்களின்படி, தேங்காய் உற்பத்தி செய்யும் மாவட்டங்களின் உற்பத்தியை, முந்தைய பருவத்துடன் ஒப்பிடும்போது, இப்பருவத்தில் ஓரளவு குறைவாகவே உள்ளது.

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு