கட்டுரைகள்
Published:Updated:

தமிழ்நாடு - லா.மு - லா.பி

தமிழ்நாடு
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
தமிழ்நாடு

வரலாறு முக்கியம் மக்களே!

‘எவ்ளோ நாளாச்சு?’ என்ற உணர்வுதான் எல்லோருக்கும். ஊரடங்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத் தளர்த்தப்பட ஊருக்குள் கூட்டம் அதிகரிக்கிறது. தமிழகத்தின் முக்கியமான ஊர்கள் லாக்டௌனுக்கு முன்னும் பின்னும் எப்படி இருந்தன என்பதற்கான போட்டோ டைரி இது. வரலாறு முக்கியம் மக்களே!
தமிழ்நாடு - லா.மு - லா.பி
தமிழ்நாடு - லா.மு - லா.பி
தமிழ்நாடு - லா.மு - லா.பி
தமிழ்நாடு - லா.மு - லா.பி