Published:Updated:

ஜெயில்... மதில்... திகில்: அத்தியாயம் 3 - சிறைகளில் பாலியல் தேவை... தீர்வு?

ஜெயில்... மதில்... திகில்: அத்தியாயம் 3
News
ஜெயில்... மதில்... திகில்: அத்தியாயம் 3 ( Twitter )

அது 1967, ஏப்ரல் 3-ம் தேதி. அன்றைய தினம்தான் சிறைக்காவலராக கோவை மத்திய சிறையில் பணியில் அமர்த்தப்பட்டேன். பணியின் முதல் நாளுக்கான உற்சாகம் எனக்குள் இருந்தது ஆனால் சிறைக்குள் நடந்தது...

ஜெயில்... மதில்... திகில்: அத்தியாயம் 3 - சிறைகளில் பாலியல் தேவை... தீர்வு?

அது 1967, ஏப்ரல் 3-ம் தேதி. அன்றைய தினம்தான் சிறைக்காவலராக கோவை மத்திய சிறையில் பணியில் அமர்த்தப்பட்டேன். பணியின் முதல் நாளுக்கான உற்சாகம் எனக்குள் இருந்தது ஆனால் சிறைக்குள் நடந்தது...

Published:Updated:
ஜெயில்... மதில்... திகில்: அத்தியாயம் 3
News
ஜெயில்... மதில்... திகில்: அத்தியாயம் 3 ( Twitter )