Published:Updated:

கிரிமினல் சட்டச் சீரமைப்பு: புதிய நாடகத்தை இயற்றுவதற்கான முயற்சியா?

கிரிமினல் சட்டச் சீரமைப்பு
கிரிமினல் சட்டச் சீரமைப்பு

‘அனைத்து கிரிமினல் சட்டங்களையும் ஆராய்ந்து, இந்தியா முழுவதும் கருத்துகளைக் கேட்டறிந்து, ஆறு மாதங்களுக்குள் எப்படி இந்த ஐவர் குழுவினரால் பரிந்துரைகளை அளிக்க முடியும்?’

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு