Published:Updated:

Vikatan Awards: எங்க நிலைமை யாருக்கும் வரக்கூடாது! கதறிய கோகுல் ராஜ் அம்மா; கலங்கிய திருமாவளவன்

Ananda Vikatan Nambikkai Awards: எங்க நிலைமை யாருக்கும் வரக்கூடாது! கதறிய கோகுல் ராஜ் அம்மா; கலங்கிய திருமாவளவன்