சினிமா
Published:Updated:

கல்வியாளர் ரமேஷ்பிரபா எழுதும் நாளை என்ன வேலை?

நாளை என்ன வேலை?
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
நாளை என்ன வேலை?

கல்வி, வேலை வழிகாட்டித் தொடர் அடுத்த இதழில் ஆரம்பம்...

+2வுக்குப் பிறகு என்ன படிக்கலாம்?

எந்தப் படிப்புக்கு எதிர்காலம்?

எது உங்களுக்குப் பொருத்தமான படிப்பு?

வேலைக்குப் படிப்பா; படிப்புக்கு வேலையா?

எங்கே படித்தால் வேலை கிடைக்கும்?

எதிர்காலத்துக்கான உயர்கல்வி எது?

வேலைவாய்ப்புகள் இனி எப்படி மாறும்?

கல்வியாளர் ரமேஷ்பிரபா எழுதும் நாளை என்ன வேலை?