Published:Updated:

என்னை ஒழிக்க நினைக்கிறார் கருப்பணன் - நாடகம் ஆடுகிறார் தோப்பு வெங்கடாசலம்

கொங்கு மண்டலத்தில் வெடிக்கும் பனிப்போர்!

என்னை ஒழிக்க நினைக்கிறார் கருப்பணன் - நாடகம் ஆடுகிறார் தோப்பு வெங்கடாசலம்
என்னை ஒழிக்க நினைக்கிறார் கருப்பணன் - நாடகம் ஆடுகிறார் தோப்பு வெங்கடாசலம்