Election bannerElection banner
Published:Updated:

100 நாள்களைக் கடந்த மோடி 2.0 ஆட்சி... சாதனையா... வேதனையா?

Narendra Modi
Narendra Modi

கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில் செய்ய முடியாத வேலைகளை `மோடி 2.0’ ஆட்சியில், எந்தத் தயக்கமுமின்றி நிறைவேற்றி வருகின்றனர்.

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு