Published:Updated:

100 நாள்களைக் கடந்த மோடி 2.0 ஆட்சி... சாதனையா... வேதனையா?

பா.ஸ்ரீகுமார்

கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில் செய்ய முடியாத வேலைகளை `மோடி 2.0’ ஆட்சியில், எந்தத் தயக்கமுமின்றி நிறைவேற்றி வருகின்றனர்.

Narendra Modi
Narendra Modi