Published:Updated:

யாகாவாராயினும் நா காக்க!

ஜோதிமணி - கரு.நாகராஜன்
ஜோதிமணி - கரு.நாகராஜன்

மோசமான அரசியல்வாதிகளை எத்தனை முறை கொட்டினாலும் வாயில் இருக்கும் அழுக்கு போகாது. உண்மையில், அழுக்கு அவர்களின் வாயில் அல்ல... மனத்தில் இருக்கிறது.

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு