Published:Updated:

சசிகலா விலகலுக்கு பா.ஜ.கதான் காரணமா?

சசிகலா அரசியலில் இருந்தாரா, ஜெ-சசிகலா உறவு, ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பிறகு சசிகலா, ஆரம்பிக்காமலே நின்றுபோன தர்மயுத்தம், பா.ஜ.க.வின் பங்கு என்ன? #Sasikala

சசிகலா விலகலுக்கு பா.ஜ.கதான் காரணமா?

சசிகலா அரசியலில் இருந்தாரா, ஜெ-சசிகலா உறவு, ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பிறகு சசிகலா, ஆரம்பிக்காமலே நின்றுபோன தர்மயுத்தம், பா.ஜ.க.வின் பங்கு என்ன? #Sasikala

Published:Updated:

சசிகலா அரசியலில் இருந்தாரா, ஜெ-சசிகலா உறவு, ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பிறகு சசிகலா, ஆரம்பிக்காமலே நின்றுபோன தர்மயுத்தம், பா.ஜ.க.வின் பங்கு என்ன? #Sasikala

Posted by Vikatan EMagazine on Thursday, March 4, 2021