Published:Updated:

மிஸ்டர் கழுகு: “தம்பிக்கு உதவி செய்ய முடியாது!” - கறார் ஓ.பி.எஸ்

ஓ.பி.எஸ்
ஓ.பி.எஸ்

கரூரில் அரசு அதிகாரிகளும் ஆளுங்கட்சியினரும் கைகோத்துக் கொண்டதால் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெற முடியவில்லை

பின் செல்ல