Published:Updated:

Modi Government plans to review the 1960 Indus Waters Treaty with Pakistan!

''பாகிஸ்தானுக்கு போற தண்ணிய நிப்பாட்டுங்க'' - கோபத்தில் மோடி