Published:Updated:

புதுப்பொலிவு பெறப்போகும் `விக்டோரியா ஹால்' - சீரமைப்புப் பணியிலிறங்கிய சென்னை மாநகராட்சி!

விக்டோரியா ஹாலில் சீரமைப்புப் பணிகள் தொடங்கியிருக்கின்றன.

 • 1/20

  சென்னை விக்டோரியா ஹால்

 • 2/20
 • 3/20
 • 4/20
 • 5/20
 • 6/20
 • 7/20
 • 8/20
 • 9/20
 • 10/20
 • 11/20
 • 12/20
 • 13/20
 • 14/20
 • 15/20
 • 16/20
 • 17/20
 • 18/20
 • 19/20
 • 20/20