Published:Updated:

தமிழ் சினிமாவும் அரசியலும்... இந்த 7 கேள்விக்கு உங்கள் பதில் என்ன? #VikatanSurvey

தமிழ் சினிமா

தமிழ் சினிமாவையும் அரசியலையும் பிரிக்க முடியாது. சினிமாவில் இருந்து வந்தவர்களையே ஆட்சியாளர்களாகத் தேர்ந்தெடுப்பது இங்கு தொடர்கிறது. சினிமா கலைஞர்களும் தொடர்ந்து மக்களுக்கான அரசியலைத் தங்கள் படைப்புகளிலும், மக்களிடம் நேரடியாகவும் பேசி வருகின்றனர். இதைப் பற்றி ஒரு சின்ன சர்வே!

தமிழ் சினிமாவும் அரசியலும்... இந்த 7 கேள்விக்கு உங்கள் பதில் என்ன? #VikatanSurvey

தமிழ் சினிமாவையும் அரசியலையும் பிரிக்க முடியாது. சினிமாவில் இருந்து வந்தவர்களையே ஆட்சியாளர்களாகத் தேர்ந்தெடுப்பது இங்கு தொடர்கிறது. சினிமா கலைஞர்களும் தொடர்ந்து மக்களுக்கான அரசியலைத் தங்கள் படைப்புகளிலும், மக்களிடம் நேரடியாகவும் பேசி வருகின்றனர். இதைப் பற்றி ஒரு சின்ன சர்வே!

Published:Updated:
தமிழ் சினிமா

தமிழ் சினிமாவையும் அரசியலையும் பிரிக்க முடியாது. 'பராசக்தி' காலம் முதல் தற்போதைய 'பரியேறும் பெருமாள்' காலம் வரையும், அதனைத் தாண்டியும், தமிழ் சினிமாவில் அரசியல் பேசுபொருளாகவே இருந்திருக்கிறது. இயக்குநர்களும், எழுத்தாளர்களும் மக்கள் அரசியலைத் தொடர்ந்து தங்கள் படைப்புகள் வழியாகவும், மக்கள் மேடைகளிலும் வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். இந்த அரசியல் - தமிழ் சினிமா காம்போ பற்றிய ஒரு சின்ன சர்வே கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது...