Published:Updated:

நட்பின் கரம் நம்பிக்கை தருமா?

“செப்டம்பர் மாதம் இறுதியில் அமெரிக்காவின் ஹீஸ்டன் நகரில் `ஹவ்டி மோடி' நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டார் மோடி.

ஜின்பிங், மோடி
ஜின்பிங், மோடி