ஹெல்த்
Published:Updated:

தலைவலிக்கும் உணவுக்கும் தொடர்புண்டு

தலைவலிக்கும் உணவுக்கும் தொடர்புண்டு
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
தலைவலிக்கும் உணவுக்கும் தொடர்புண்டு

ஹெல்த்

தலைவலிக்கும் உணவுக்கும் தொடர்புண்டு

டென்ஷன், தூக்கமின்மை, சைனஸ் போன்ற காரணங்கள் தவிர்த்து, உணவுப் பழக்கமும் தலைவலியைத் தூண்டலாம். தலைவலியைத் தூண்டும் உணவுகளையும் தலைவலிக்கும்போது எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய உணவுகளையும் தெரிந்து கொள்வோம்.

தலைவலிக்கும் உணவுக்கும் தொடர்புண்டு