ஹெல்த்
Published:Updated:

கன்ட்ரோல் இல்லாத இன்டெர்வல் - (யூரினரி இன்கான்டினென்ஸ்)

கன்ட்ரோல் இல்லாத இன்டெர்வல் - (யூரினரி இன்கான்டினென்ஸ்)
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
கன்ட்ரோல் இல்லாத இன்டெர்வல் - (யூரினரி இன்கான்டினென்ஸ்)

கல்பனா சம்பத், மகப்பேறு மருத்துவர்

சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம், சிறுநீர் வரும் நேரத்தில் அடக்க முடியாமை, எப்போதும் சிறுநீர் கசிந்துகொண்டே இருப்பது மாதிரியான உணர்வே ‘யூரினரி இன்கான்டினென்ஸ்’ எனப்படுகிறது.

கன்ட்ரோல் இல்லாத இன்டெர்வல் - (யூரினரி இன்கான்டினென்ஸ்)
கன்ட்ரோல் இல்லாத இன்டெர்வல் - (யூரினரி இன்கான்டினென்ஸ்)
கன்ட்ரோல் இல்லாத இன்டெர்வல் - (யூரினரி இன்கான்டினென்ஸ்)
கன்ட்ரோல் இல்லாத இன்டெர்வல் - (யூரினரி இன்கான்டினென்ஸ்)
கன்ட்ரோல் இல்லாத இன்டெர்வல் - (யூரினரி இன்கான்டினென்ஸ்)
கன்ட்ரோல் இல்லாத இன்டெர்வல் - (யூரினரி இன்கான்டினென்ஸ்)
கன்ட்ரோல் இல்லாத இன்டெர்வல் - (யூரினரி இன்கான்டினென்ஸ்)

தொகுப்பு: யாழ் ஸ்ரீதேவி
இன்ஃபோகிராஃபிக்ஸ்: எம்.மகேஷ்